Hilkim Sp. z o.o.

kontakt 32 252 43 48

Menu

Kontakt

HILKIM Sp. z o.o.
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 34
tel/fax: 32 2524348
zobacz jak dojechać ›

O firmie

Firma HILKIM Sp. z o.o. powstała w 1988r. jako wspólne przedsięwzięcie Katowickiego Kombinatu Inżynierii Miejskiej oraz Przedsiębiorstwa Budowlano – Remontowo HUTREM. Podmiot powołano celem eksploatacji hałd żużli hutniczych znajdujących się w rejonie HUTY POKÓJ w Rudzie Śląskiej pod kątem produkcji kruszyw budowlanych i drogowych.

W 1991r. udziały KKIM i HUTREM zostały sprzedane osobom fizycznym i tak HILKIM stał się spółką pracowniczą, nie zmieniając przy tym profilu działalności.

W 2010 r. struktura własności jeszcze raz uległa zmianie i wraz z nowym, trzy osobowym gronem udziałowców poszerzył się profil działalności firmy. Decyzją nowego zarządu, powołanego z udziałowców firmy, spółka HILKIM poza kontynuacją działalności w obszarze eksploatacji hałd i produkcji kruszyw, podjęła działalność w zakresie przetwarzania odpadów przemysłowych. W tym celu podjęto współpracę ze szwajcarską firmą GEODUR A.G., w wyniku czego zakupiono licencję i technologię Geodur, oraz poczyniono niezbędne inwestycje dostosowując Zakład Surowców Budowlanych i Hutniczych HILKIM do działalności związanej z odzyskiem odpadów. W wyniku poczynionych zabiegów HILKIM Sp. z o.o. uzyskała Decyzje Prezydenta Miasta Ruda Śląska zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

W chwili obecnej spółka wiąże swój rozwój przede wszystkim z branżą odpadową, podejmując współpracę z licznymi podmiotami rynku będącymi wytwórcami odpadów przemysłowych. Polityka firmy otwarta jest także na współpracę z firmami specjalizującymi się w obsłudze podmiotów przemysłowych w zakresie odbioru odpadów technologicznych. Obrana strategia zaowocowała podjęciem nowej inwestycji i uruchomieniem w 2015 roku Zakładu produkcji kruszyw i granulatów w technologii Geodur w Bytomiu – Bobrku. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, a także systematycznie wzrastający udział firmy w rynku odpadowym ugruntowują władze spółki w przekonaniu o słuszności obranego kierunku rozwoju i realnych szansach na odnoszenie kolejnych rynkowych sukcesów.