Hilkim Sp. z o.o.

kontakt 32 252 43 48

Menu

Kontakt

HILKIM Sp. z o.o.
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 34
tel/fax: 32 2524348
zobacz jak dojechać ›

Misja firmy

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska – gospodarce odpadami, a także produkcja najwyższej jakości kruszyw w procesach przetwarzania odpadów z przemysłu hutniczego i górniczego. Naszym priorytetem jest świadczenie kompleksowych usług związanych z ponownym wykorzystaniem odpadów poprzemysłowych, co ma na celu ochronę zasobów naturalnych środowiska oraz rewitalizację terenów już zdegradowanych przemysłową działalnością człowieka.

Podstawowym obszarem działalności naszej firmy jest teren Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Rejon ten ze względu na wieloletnią działalności przemysłu ciężkiego został silnie zdegradowany pod względem środowiskowym. Celem działalności naszej firmy jest minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko ubocznych efektów działalności przemysłowej, jakimi są odpady oraz podnoszenie walorów użytkowych, a także przyrodniczych terenów zdegradowanych poprzez ponowne wykorzystanie do celów gospodarczych zalegających na nich odpadów. Mimo, iż działalność naszego przedsiębiorstwa skupia się na terenie Górnego Śląska, z powodzeniem pragniemy realizować powierzone nam zadania także w innych częściach kraju.

Profesjonalizm w codziennej pracy oraz chęć jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów, zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym, stanowi podstawę naszej filozofii. Dążymy do ustawicznego samokształcenia i podnoszenie kwalifikacji poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii w dziedzinie gospodarki odpadami. Wszystko to dla zaoferowanie naszym klientom produktów najwyższej jakości oraz jak najlepszej realizacji przyjętych przez nas zobowiązań, umożliwiających sukces i rozwój nam jak i naszym partnerom.

Pragniemy być postrzegani przez otoczenie jako solidny, godny zaufania partner, profesjonalnie wywiązujący się ze swoich obowiązków, z którym warto podejmować współpracę, w przekonaniu o bezkompromisowym dążeniu do wyznaczonych celów i osiągania sukcesów.