Hilkim Sp. z o.o.

kontakt 32 252 43 48

Oferta

Kontakt

HILKIM Sp. z o.o.
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 34
tel/fax: 32 2524348
zobacz jak dojechać ›

Produkcja kruszyw z żużla

HILKIM Spółka z o. o. - Zakład w Rudzie Śląskiej jest znanym od lat producentem kruszyw z żużla stalowniczego i wielkopiecowego dla robót drogowo-budowlanych. Dostarczamy nasze kruszywa od 30 lat (dawniej w ramach KKIM-u) dla potrzeb budownictwa drogowego na większość budów województwa śląskiego.

Oferujemy podstawowe frakcje kruszyw:

 • Kruszywo 0-63 mm
  Kruszywo 0-63 mm
 • Kruszywo 31,5-63 mm
  Kruszywo 31,5-63 mm
 • Kruszywo 0-12,8 mm
  Kruszywo 0-12,8 mm
 • Kruszywo 12,8-40 mm
  Kruszywo 12,8-40 mm

Kruszywa z żużla stalowniczego mogą być stosowane do:

 • Podbudów pomocniczych stabilizowanych mechanicznie jako samodzielny materiał lub jako składnik doziarniający wg PN-S-06102:1997 (dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6) lub PN-EN13242+A10:2010.
 • Podbudów pod nawierzchnie i chodniki z betonowej kostki brukowej, na dolne warstwy nasypów wg PN-S-02205:1998.

Ceny uzgadniane są indywidualnie w zależności od ilości odbieranego materiału, terminów realizacji i warunków rozliczeń.

Produkcja kruszyw z łupka czerwonego

W ofercie posiadamy kruszywa z łupka powęglowego samoczynnie przepalonego (łupek czerwony) produkowane w miejscu prowadzonej eksploatacji hałdy w Świętochłowicach ul. Zielona.

Oferujemy podstawowe frakcje kruszywa z łupka czerwonego:

 • Niesort
  Niesort
 • 0-10mm
  0-10mm
 • 0-31,5mm
  0-31,5mm
 • 31,5-63mm
  31,5-63mm
 • 0-63mm
  0-63mm
 • 10-63
  10-63
 • >63mm
  >63mm

Kruszywa posiadają aktualne badania (PN-EN13242), opinie ekologiczne, świadectwa z zakresu higieny radiacyjnej. Doskonale nadają się do stosowania w budownictwie drogowym, do budowy placów, parkingów, wzmocnienia podłoża oraz wymiany gruntów.

Ceny uzgadniane są indywidualnie w zależności od ilości odbieranego materiału, terminów realizacji i warunków rozliczeń.